Håndværkersiden
 Denne side viser håndværkere og entreprenører, som arbejder for Væggerløse Vandværk, en del af de ønsker og krav, som vandværket stiller ved arbejde på værket eller ledningsnettet.
Herunder kan du i PDF-format klikke dig frem til de udgivelser, der især lægges vægt på
(hygiejneforskrifter) samt enkelte skitser. Dette er ikke fyldestgørende og fritager ikke håndværkere og entreprenører fra at overholde alle gældende regler:
Hygiejneforskrift ved arbejde på vandværket
Hygiejneforskrift ved nyetablering på ledningsnettet
Hygiejneforskrift ved reparation på ledningsnettet  

Tilbagestrømssikring skal udføres efter gældende lovgivning.
Se f.eks. Teknologisk Instituts Rørcenter anvisning nr. 015 her: 
 
 

Eksempler på skitse ved indføring af vand til ejendom.

Skitserne er simple, og der må gerne udformes bedre tegninger.
De viste eksempler er det, der mindst forventes, at den nye andelshaver eller hans
VVS-installatør udfører, for at vandværket kan danne sig et overblik over vandindføringen.

Alle nedgravede ledninger skal i mindst 120 cm. dybde under terræn.

   

 

 Her er vist et eksempel på en skitse, hvor måleren placeres indendørs.

Det er vigtigt at vise placering af stophane og især indføringen i huset.
Bemærk:  Hvis måleren placeres indendørs, skal rørledningen fra forsyningsledning til måler være af ikke under 32 mm. PEL-rør.
 Måler, stophane,og ledningen ind til stophanen er vandværkets ejendom.Skitsen her viser et eksempel, hvor måleren placeres i målerbrønd.
Målerbrønden skal være model "Marielyst", og den skal stå umiddelbart efter stophanen.
Ledningen efter stophanen er andelshaverens ejendom og eventuelle skader på ledningen samt følgevirkninger heraf kan ikke lægges vandværket til last. 
Måler, stophane,og ledningen ind til stophanen er vandværkets ejendom.