Væggerløse Vandværk forsyner ca. 960 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computere. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer. Vandværket udpumper ca. 90.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed 
Drikkevandet fra Væggerløse Vandværk er hårdt vand, det vil sige ca.16-18 gr dH.


Rent vand pumpe

Væggerløse Vandværk forsyner området omkring Væggerløse med rent drikkevand i de mængder, der er behov for.
Forsyningsområdet kan ses på siden: Vandværket.

Vil du vide mere om vandværket, så kan du se en hel del her på denne hjemmeside.

Vi har prøvet at samle det, som vi mener kan have din og andre andelshaveres interesse.

   

 

Væggerløse Vandværk
Vandværket