Bestyrelsen består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer,
                                                                    der alle er valgt på generalforsamling i henhold til vandværkets vedtægter

          

                                                    

                                                                        

                                                                                  Formand
                                                              Mogens Hemmingsen                                                                            Kontakt: Formanden 

       

       Steen h120
              Næstformand
           Steen Andersen

                                          

  
   Bestyrelsesmedlem            Torben Hauerslev

 

                                                                                
                                                               Bestyrelsesmedlem
                                                                   Jesper Larsen

          
            Bestyrelsesmedlem
                Carsten Kragh