Generalforsamling 2021   
Væggerløse Vandværk A.m.b.a.
har afholdt ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. maj 2021 kl 19.oo
på Oldfruen, Marielyst Strandvej 25A. 

Se referat på siden Vandværket/Referater

----------------------------------------
 Vandværket har udskiftet alle målere i 2021 
    

Alle målere er udskiftet til ny model for fjernaflæsning, og den årlige aflæsning vil fremover blive foretaget af vandværket den 31.-12.!  I som forbrugere skal ikke foretage jer noget i den anledning!
Vandværket har nu mulighed for at observere ledningsbrud i de enkelte ejendomme, men der vil ikke finde en systematisk overvågning sted. Det har Væggerløse Vandværk ikke personalemæssige ressourcer til!
Såfremt vi observerer et brud, vil vi rette henvendelse til forbrugeren, men kun hvis der er registreret en telefon i vores kundedatabase! Gå venligst ind på hjemmesiden under selvbetjening, og opret tlf. nr. og mail-adresse! 
Væggerløse vandværk påtager sig intet ansvar i forbindelse med overvågning. Det er forbrugerens ansvar at holde installationerne i god forsvarlig stand, samt observere om der finder brud eller lækager sted!

Venlig hilsen 
bestyrelsen 
v. formand 
Mogens Hemmingsen
☎54177977 

.

 

De nye målere kan give en del oplysninger. Se Selvbetjening/måleraflæsning 

 

Problemer med vandforsyningen?

Hvis du oplever, at der er
problemer med vandforsyningen
inden for Væggerløse Vandværk´s område, beder vi dig kontakte os:
Akut på ledningsnettet:
Ring til Væggerløse Vandværk på 
tlf. 54 17 79 77

Ikke akut: send en mail til: 
Formand@vglvand.dk 

Økonomi:
Kontakt Øernes Revision på tlf. 54 88 54 82 

Væggerløse Vandværk SE nr. 51257316

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan blive dyrt at lade være...
Læs mere om spareråd på siden: Priser

SMS-service
Vandværket har en SMS-service, 
 hvor der ved driftsforstyrrelse sendes info ud til de mobiltelefoner, der er registreret på adressen. 

De modtager denne service direkte.

Øvrige (andre) mobiltelefoner kan tilmeldes denne SMS-service, 
ligesom de registrerede telefoner kan frameldes
(f.eks dine børns mobil).
Dette kan ske på denne hjemmeside under fanen: 

Selvbetjening -til/afmeld SMS 

Orientering om SMS-service´en i PDF 
SMS service26112018 (003).pdf

 

 

Velkommen til Væggerløse Vandværk

Vandpumpe m tekst
Væggerløse Vandværk forsyner området omkring Væggerløse med rent friskt vand.
Det har det gjort siden 1935, da det første fælles vandværk blev bygget. På denne hjemmeside fortæller vi lidt historie om vandværket, og vi prøver at orientere om alt det, vi mener, der er behov for at vide om den lokale vandforsyning. Du kan se, hvor stort et område, Vglvand leverer vand til, nemlig fra Flatø i vest til Marielyst i øst, og du kan se meget mere. 

Se forsyningsområdet på siden: Vandværket/Forsyningsområde