Håndværkersiden

Denne side viser håndværkere og entreprenører, som arbejder for Væggerløse Vandværk, en del af de ønsker og krav, som vandværket stiller ved arbejde på værket og/eller ledningsnettet.
Herunder kan du i PDF-format klikke dig frem til de udgivelser, der især lægges vægt på (Hygiejneforskrifter) samt enkelte skitser. Dette er ikke fyldestgørende og fritager ikke håndværkere og entreprenører fra at overholde alle gældende regler.

Hygiejneforskrift ved arbejde på vandværket  
Hygiejneforskrift ved reparation på ledningsnettet 
 Hygiejneforskrift ved nyetablering af ledningsnettet 

Tilbagestrømssikring skal udføres efter gældende lovgivning.
Se f.eks Teknologisk Instituts Rørcenter anvisning nr. 15 her:
Rørcenter-anvisning 015. Tilbagestrømningssikring af vandforsynigssystemer (1.5 MB) 

 

Eksempel på skitse ved indføring af vand til ejendom.

Skitsen er simpel, og der må gerne udformes bedre tegninger.
Det viste eksempel er det, der mindst forventes, at den nye andelshaver eller hans 
VVS-installatør udfører, for at vandværket kan danne sig et overblik over vandindføringen.

Alle nedgravede ledninger skal i mindst 120 cm. dybde under terræn.


Skitsen her viser et eksempel, hvor måleren placeres i målerbrønd.
Målerbrønden skal være model "Marielyst", og den skal stå umiddelbart efter stophanen.
Ledningen efter stophanen er andelshaverens ejendom og eventuelle skader på ledningen samt følgevirkninger heraf kan ikke lægges vandværket til last. 
Måler, stophane,og ledningen ind til stophanen er vandværkets ejendom.